PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : บริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการเส้นทาง ภายในจังหวัด และภายในภาค


 1. บริษัท สุรินทร์ขนส่ง 2510
 2. บริษัทขุมพลบุรีขนส่งจำกัด
 3. บริษัท แอร์สุรินทร์พัฒนา
 4. บริษัท ขุมพลบุรีขนส่ง (กรเดชทัวร์)
 5. บริษัท เปรมประชาขนส่ง
 6. บริษัท แสงประทีปเดินรถ
 7. บริษัท สตูลขนส่ง
 8. บริษัท รุ่งกิจทัวร์
 9. บริษัท ศรีตรังทัวร์
 10. บริษัท วรดิลกทัวร์ (เทพประกาสิตหลังสวนขนส่ง)
 11. บริษัท พันทิพย์ 1970
 12. เชียงใหม่ขนส่งมวลชน
 13. เวลาเดินรถโดยสาร บุรีรัมย์
 14. บริษัท หนานคำทัวร์
 15. บริษัท โชคพิทยาเดินรถ
 16. บริษัท สนามชัยเดินรถ
 17. บริษัท สงวนชัยอุบลเดินรถ
 18. บริษัท ตรังร่วมมิตรขนส่ง
 19. บริษัท ชุมพลรุ่งเรืองทัวร์
 20. บริษัท พนมชัยแอร์
 21. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.เชียงใหม่
 22. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.เชียงราย
 23. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.นครราชสีมา
 24. บริษัทแม่กลองขนส่ง (2513) จำกัด
 25. บริษัท ขอนแก่นชนะชัยขนส่ง
 26. บริษัท สุชาติพัฒนา
 27. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ตาก
 28. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ภูเก็ต
 29. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ระยอง
 30. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ชลบุรี
 31. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ตราด
 32. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.อุบลราชธานี
 33. รถโดยสารทุกหมวดที่ให้บริการในจังหวัดเพชรบูรณ์
 34. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ชัยนาท
 35. รถโดยสารหมวด 4 จังหวัดนครนายก
 36. รถโดยสารหมวด 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 37. รถโดยสารในจังหวัดราชบุรี
 38. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ระนอง
 39. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.กระบี่
 40. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ลำพูน
 41. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.นครศรีธรรมราช
 42. รถโดยสารในจังหวัดสมุทรสงคราม
 43. รถโดยสารหมวด 4 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 44. บริษัท บางน้ำเปรี้ยว-บางขนากขนส่ง
 45. บริษัท เทพราชขนส่ง
 46. บริษัท สถิตย์ขนส่ง
 47. รถโดยสารภายในจังหวัดนครปฐม
 48. รถโดยสารภายในจังหวัดกาญจนบุรี
 49. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.นครสวรรค์
 50. บริษัท ส.ยั่งยืนทรานสปอร์ต
 51. รถโดยสารหมวด 4 ในจังหวัดเลย
 52. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.จันทบุรี
 53. บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง
 54. รถโดยสารหมวด 4,3,2, ในจ.พิษณุโลก
 55. บริษัท สหมิตรภาพ 2512
 56. รถโดยสารหมวด 4 ในจ.กาฬสินธุ์
 57. บริษัท เฉลิมพลขนส่ง
 58. บริษัท ราชบุรี-วัดเพลง
 59. บริษัท โชคสวัสดีบ้านโป่ง
 60. รถโดยสารในจังหวัดเพชรบุรี
 61. รถโดยสารในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
 62. รถโดยสารในจังหวัดชุมพร
 63. สหกรณ์เดินรถนครชัยศรี
 64. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ
 65. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดีย์ทองธุรกิจ
 66. บริษัท ปลวกแดงเดินรถ
 67. บริษัท พัทลุงทักษิณขนส่ง
 68. บริษัท พยัคฆ์จำเริญขนส่ง
 69. รถโดยสารในจังหวัดเพชรบูรณ์อัพเดทล่าสุดที่วิ่งอยุ่
 70. บริษัท นครบริการขนส่ง
 71. บริษัท แสงสมชัย
 72. บริษัท ขันทองทัวร์ (ศิริทรัพย์ทองออยส์)
 73. บริษัท ร้อยเอ็ดเฉลิมพระเกียรติสวัสดิ์
 74. บริษัท นครน่านทัวร์
 75. บริษัท กุมภวาปีเดินรถ
 76. บริษัท ถาวรฟาร์มทัวร์
 77. เบอร์โทรบริษัทรถทัวร์
 78. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงธรรมพูนผล (เที่ยงธรรมทัวร์)
 79. บริษัท วาปีเดินรถ
 80. บริษัท โคราชทัวร์
 81. บริษัท สมุยทัวร์
 82. กลุ่มรถร่วม (บขส.) 309 ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ
 83. บริษัท นครไทยชาติตระการเดินรถ
 84. บริษัท สหอุดรเดินรถ
 85. บริษัท หาดใหญ่ ไทย-มาเลย์
 86. บริษัท ศรีธาตุเดินรถ
 87. บริษัท สหมิตรอุบล
 88. กลุ่มรถร่วม (บขส.) 285 นครราชสีมา-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
 89. กลุ่มรถร่วม (บขส.) 435 ระนอง-กระบี่ (ป.2)
 90. บริษัท วาระรัศมีมหาธานี
 91. บริษัท เชิงชุมเดินรถ (ชัยวัฒน์เซอร์วิธ)
 92. บริษัท อุดรสกลเดินรถ
 93. บริษัท ป.ขนส่งฉะเชิงเทรา (โชติมาบริการ)
 94. กลุ่มรถร่วม (บขส.) สาย 465 ภูเก็ต-ตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี
 95. บริษัท ภูเก็ตมหานคร
 96. กลุ่มรถร่วม (บขส.) นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-ศรีเชียงใหม่ (ป.2)
 97. บริษัท สุโขทัยยานยนต์
 98. บริษัท กระจ่างยนต์ขนส่ง
 99. บริษัท ขอนแก่นชัยภูมิ
 100. บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง
 101. บริษัท เทพพิทักษ์คอนสวรรค์
 102. บริษัท วรนครเดินรถ
 103. บริษัท สุโขทัยธานี (วินทัวร์) (ภายในภูมิภาค)
 104. บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ (ภายในภาค/จังหวัด)