PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : บริษัท แอร์เขมราฐพัฒนา


taktorlove34
05-11-2012, 04:31 PM
บริษัท แอร์เขมราฐพัฒนา
air khemmaratpatana
หมอชิต 02-9360514,081-8896745 ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 74

เบอร์โทรตามสาขา
เขมราฐ 045-4911059

ให้บริการด้วยรถ ปรับอากาศชั้น 1,2
ชนิด ม.1ข,ม.2
ขึ้นรถชานชลาที่
เส้นทางที่ให้บริการบริการ
รถประจำทางหมวด 2
สาย 929 กรุงเทพฯ-ยโสธร-อำนาจเจริญ-เขมราฐ

taktorlove34
10-09-2013, 04:37 PM
ตารางเวลาเดินรถ
สาย 929 กรุงเทพฯ-ยโสธร-อำนาจเจริญ-เขมราฐ
08.00,19.30,21.30

สาย 929 หนองผือ-ยโสธร-กรุงเทพฯ
16.15,17.15

taktorlove34
10-09-2013, 04:38 PM
รูปรถโดยสาร