PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : บริษัท ชัยภูมิแอร์ 28 (ป.2)


taktorlove34
06-20-2012, 03:32 PM
บริษัท ชัยภูมิแอร์ 28 (ป.2)
chaiyaphom air
หมอชิต 02-9360029 ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 76

เบอร์โทรตามสาขา
ชัยภูมิ 044-838010 (ติชม ปรับปรุง การบริการ)
บ้านค่าย 044-800505
โนนจาน 089-8441705
ละหาน 044-840618
จัตุรัส 044-851236
หนองบัวโคก 044-802101
ด่านขุนทด 044-204230

ให้บริการด้วยรถ ปรับอากาศชั้น 2
ชนิด ป.2
ขึ้นรถชานชลาที่ 75
เส้นทางที่ให้บริการบริการ
รถประจำทางหมวด 2
สาย 28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ

taktorlove34
10-09-2013, 01:53 PM
ตารางเวลาเดินรถ
สาย 28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ
06.30,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.30,17.30,19.30,21.00,
22.00,23.45

สาย 28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.30,
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,14.30,
15.30,16.30,18.00,20.00

taktorlove34
10-09-2013, 01:53 PM
รูปรถโดยสาร