PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : บริษัท 25 ทัวร์


taktorlove34
07-20-2009, 09:54 AM
บริษัท 25 ทัวร์
หมอชิต 2 ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 56,71

ให้บริการด้วยรถ ปรับอากาศชั้น 1,2
ชนิด ม.1ข,ม.4ข,ป.2,ม.4ค
เส้นทางที่ให้บริการบริการ
รถประจำทางหมวด 2
สาย 25 กรุงเทพฯ-ยโสธร-อุบลราชธานี

เสนารักษ์
07-31-2010, 08:41 AM
ตารางเวลาเดินรถ
สาย 25 กรุงเทพฯ-ยโสธร-อุบลราชธานี ป.1,ป.2
04.30,05.40,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50,11.50,13 .00,
14.30,16.00,17.40,19.00,20.00(ม่วงสามสิบ),
20.40,21.20,22.00(หนองกุง),22.40,23.50

สาย 25 อุบลราชธานี-ยโสธร-กรุงเทพฯ ป.1,ป.2
03.00,04.40,05.40,06.10,07.00,07.40,08.30,10.10,11 .00,
13.10,15.10,16.00,16.50,17.30,18.20,19.30

ใช้เส้นทาง จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา อ.บ้านไผ่ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี

taktorlove34
11-06-2013, 08:30 AM
รูปรถโดยสาร