Forums

Forums (http://www.rottourthai2.com/index.php)
-   ข่าวสาร รถทัวร์ไทย (http://www.rottourthai2.com/forumdisplay.php?f=22)
-   -   คมนาคม มอบ บขส. ลงนามเปิดเส้นทางเดินรถ ไทย-ลาว-เวียดนาม เชื่อมโยงการเดินทาง ขนส่งสินค้า รองรับ aec (http://www.rottourthai2.com/showthread.php?t=16056)

taktorlove34 07-20-2015 08:15 PM

คมนาคม มอบ บขส. ลงนามเปิดเส้นทางเดินรถ ไทย-ลาว-เวียดนาม เชื่อมโยงการเดินทาง ขนส่งสินค้า รองรับ aec
 
คมนาคม มอบ บขส. ลงนามเปิดเส้นทางเดินรถ ไทย-ลาว-เวียดนาม เชื่อมโยงการเดินทาง ขนส่งสินค้า รองรับ aec
„บขส.เดินหน้าขยายเส้นทางเดินรถ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-ญวนครั้งแรก รับเปิดเออีซี พร้อมเพิ่มเที่ยวรถ หลังคนไทย เพื่อนบ้านใช้เยอะขึ้น“

บขส.เปิดเดินรถข้ามประเทศ | เดลินิวส์
„นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ เป็นรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยว่า บขส.กำลังมีแผนขยายการให้บริการเดินรถโดยสารเส้นทางร ะหว่างประเทศ ไปยังกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปลายปี 58 โดยขณะนี้ได้มีการเจรจาเดินรถร่วมกัน 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ในเส้นทางนครพนม-ท่าแขก (ลาว)–ฮาติงห์ (เวียดนาม) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดรถโดยสารเส้นทางร่วม กัน 3 ประเทศ จากก่อนหน้านี้จะเน้นเส้นทาง 2 ประเทศ “ตอนนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเพื่อขอใบอนุญาตเปิดเส้น ทางไปที่กรมการขนส่งทางบก และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาต หากได้รับอนุญาตกรมฯ ก็จะสามารถเจรจาและลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศได้ โดยนอกจากการเปิดเส้นทางนี้ มีแผนศึกษาการเปิดเดินรถจากไทยไปเมียนมาร์เพิ่มด้วย โดยอยู่ระหว่างประสานงานเบื้องต้นอยู่ โดยนโยบายของ บขส.ต้องการเปิดเดินรถให้เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศในอ าเซียนให้ได้มากที่สุด จากปัจจุบันที่มีอยู่ 14 เส้นทาง ใน 2 ประเทศ ส่วนผลการดำเนินงานให้บริการเดินรถโดยสารเส้นทางระหว ่างประเทศ ของ บขส.มีอัตราเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีอัตราผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% แล้ว และคาดว่าหลังจากนี้จะผู้โดยสารใช้เพิ่มขึ้น หลังจากการเปิดเสรีอาเซียนเต็มตัว เพราะจะมีการท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายแรงงาน การไปมาหาสู่เพื่อทำการค้าขายเพิ่มมากขึ้น“


ที่มา : http://www.dailynews.co.th


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:49 PM

Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.