Forums

Forums (http://www.rottourthai2.com/index.php)
-   คลังความรู้เกี่ยวกับรถทัวร์ไทย (http://www.rottourthai2.com/forumdisplay.php?f=25)
-   -   ที่พักรับประทานอาหาร (http://www.rottourthai2.com/showthread.php?t=11943)

top scania&man 04-11-2012 12:36 AM

ที่พักรับประทานอาหาร
 
[color="Orange"]ผมอยากทราบว่าที่พักรับประทานอาหารของรถทัวร์แต่ละบร ิษัทมีที่ไหนบ้าง(สามารถตอบได้ทุกภาคครับ):) :) :) :? :? :? :Emo-korea_060: :Emo-korea_060: :Emo-korea_060:

taktorlove34 04-11-2012 04:39 PM

อ้างถึง:

กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ top scania&man (160720 กระทู้)
[color="Orange"]ผมอยากทราบว่าที่พักรับประทานอาหารของรถทัวร์แต่ละบร ิษัทมีที่ไหนบ้าง(สามารถตอบได้ทุกภาคครับ):) :) :) :? :? :? :Emo-korea_060: :Emo-korea_060: :Emo-korea_060:

เท่าที่รู้
ครัวต้นกำแพงเพชร(สมบัติทัวร์)
แม่สุรีย์พิษณุโลก(สมบัติ)
ร้านสี่ทิศแยกอินโดจีน(ระหว่างภาค)
แถวๆต.สลกบาตรกำแพงเพชร
ร้านเนตรสว่าง(อ.คลองขลุง)
ร้านโชคดี(นครสวรรค์)
ต้นทับสะแก
คุณสาหร่าย(ชุมพร)
สีคิ้ว
บ้านบึง(สายตราด)
สิงห์บุรี
เพชรบุรี
ทับสะแก
อ.ตะกั่วป่า(ระหว่างภาค)
ตรัง(ระหว่างภาค)
อ.นางรอง(ระหว่างภาค)
อ.ทุ่งสง
สายเหนือ
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
พิษณุโลก
ลำนารายณ์
สิงห์บุรี
สายอีสาน
สีคิ้ว
สายใต้
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร

Ohmmaeklong 04-18-2012 02:31 AM

ขอเสริมนะครับ

ส.นิคมเป็ดย่าง - สยามเฟิสท์ทัวร์

ต้นทับสะแก อ.ทับสะแก - บัสเอ็กซเพลส,สมบัติทัวร์(สายใต้),รถรุ่งเรืองมุกดาห าร(สาย 393),สุวรรณนทีทัวร์

สมหมายของฝาก อ.หัวหิน - ลิกไนท์ทัวร์,นครศรีร่มเย็นทัวร์

คุณสาหร่าย จ.ชุมพร - ทรัพย์ำไพศาลทัวร์,ภูเก็ตท่องเที่ยว,ภูเก็ตเซ็นทรัล, กรุงสยามทัวร์,ชินเกียรติโคราช(สาย 832),โชครุ่งทวีทัวร์(สาย 872 และ 780),สวัสดีทั่วไทยทัวร์,นครศรีราชาทัวร์

ประเดิมชัย อ.ปากช่อง - ภูกระดึงทัวร์,ชาญทัวร์(สาย 827),ภัสสรชัยทัวร์,บุณฑริกทัวร์

วังกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี - บขส.999,ลิกไนท์ทัวร์,นครศรีร่มเย็นทัวร์

chachris 04-18-2012 09:10 AM

ลิกไนท์ทัวร์เข้าทั้งคุณสาหร่าย วังกุ้ง และร้านสมหมายของฝากครับ

สาย99กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-พังงา ลิกไนท์ทัวร์ที่ผมเคยนั่งขาไปจะเป็นร้านคุณสาหร่าย ขากลับจะเป็นร้าน

สมหมายของฝาก ส่วนสายกระบี่าไปจะเข้าวังกุ้งครับ ขากลับไม่แน่ใจว่าร้านไหนนะครับ

stam rottourthai 04-25-2012 10:44 AM

อ้างถึง:

กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ohmmaeklong (161355 กระทู้)
ขอเสริมนะครับ

ส.นิคมเป็ดย่าง - สยามเฟิสท์ทัวร์

ต้นทับสะแก อ.ทับสะแก - บัสเอ็กซเพลส,สมบัติทัวร์(สายใต้),รถรุ่งเรืองมุกดาห าร(สาย 393),สุวรรณนทีทัวร์

สมหมายของฝาก อ.หัวหิน - ลิกไนท์ทัวร์,นครศรีร่มเย็นทัวร์

คุณสาหร่าย จ.ชุมพร - ทรัพย์ำไพศาลทัวร์,ภูเก็ตท่องเที่ยว,ภูเก็ตเซ็นทรัล, กรุงสยามทัวร์,ชินเกียรติโคราช(สาย 832),โชครุ่งทวีทัวร์(สาย 872 และ 780),สวัสดีทั่วไทยทัวร์,นครศรีราชาทัวร์

ประเดิมชัย อ.ปากช่อง - ภูกระดึงทัวร์,ชาญทัวร์(สาย 827),ภัสสรชัยทัวร์,บุณฑริกทัวร์

วังกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี - บขส.999,ลิกไนท์ทัวร์,นครศรีร่มเย็นทัวร์

สมบัติทัวร์ขาเข้ากรุงเทพจอดครัวคุณสาหร่ายขาลงใต้จอ ดที่ต้นทับสะเเก

THAM 06-10-2012 01:14 PM

ร้านสุภาพชน มี บริษัทอะไรเข้าบ้างครับ

pitgmotsm 01-13-2014 10:03 PM

ขอเสริมคับ
จุดพักรถ โชคทวีทรัพย์ แยกอินโดจีน พิษณุโลก
-พรพิริยะทัวร์(แพร่)
-วิริยะแพร่ทัวร์(แพร่,น่าน)
-เชิดชัยทัวร์(น่าน,ทุ่งช้าง,เชียงราย,เชียงของ)
-อีสานทัวร์(เชียงใหม่-ขอนแก่น,เชียงราย-ขอนแก่น)
-เพชรประเสริฐทัวร์ บางสาย


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:02 PM

Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.