Forums

Forums (http://www.rottourthai2.com/index.php)
-   RotTourThai Meeting gallery (http://www.rottourthai2.com/forumdisplay.php?f=26)
-   -   งานอุปสมบทน้องตะวัน Rtt (http://www.rottourthai2.com/showthread.php?t=16220)

BB 436 12-14-2016 01:32 PM

งานอุปสมบทน้องตะวัน Rtt
 
ได้มีโอกาสไปร่วมงานอุปสมบทน้องตะวัน ทางทีมงานส่วนหนึ่งได้เดินทางไปร่วมงานด้วยในครั้งนี ้ อาทิ พี่อ้วน พี่โย่ง พี่โบ้ พี่แสบ พี่เน็ก แมว และบีีบี เลยจัดภาพบรรยากาศในการอุปสมบทมาให้ชมกันครับ ณ วัดลาดบัวขาว กรุงเทพฯ เชิญรับชม


BB 436 12-14-2016 01:40 PM

เช้าวันอาทิตย์ ของวันที่11 ธันวาคม 2559 นาคตะวันก็ได้เข้าโบสถ์ทำการอุปสมบทบวชพระ บรรยากาศภายในงานครับ เชิญรับชม


BB 436 12-14-2016 01:41 PM

:)
BB 436 12-14-2016 01:42 PM

เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์


BB 436 12-14-2016 01:45 PM

พระใหม่ออกจากโบสถ์ ญาติโยมก็มาใส่บาตรพระใหม่


BB 436 12-14-2016 01:45 PM

พี่อ้วนก็มาทันเวลาใส่บาตรพระใหม่พอดีครับ
BB 436 12-14-2016 01:46 PM

อุ่นหาฝาคั่งกันไป


BB 436 12-14-2016 01:53 PM

หลวงพี่ตะวันถ่ายรูปกับครอบครัวและเพื่อนๆ


BB 436 12-14-2016 01:54 PM

หลวงพี่ถ่ายร่วมรูปกับพี่อ้วน


BB 436 12-14-2016 01:56 PM

หลวงพี่ร่วมถ่ายภาพกับทางคณะรถทัวร์ไทย

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:18 PM

Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.