ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 08-03-2012, 12:00 PM
รูปส่วนตัว taktorlove34
taktorlove34 taktorlove34 is offline
Gu Ru RotTourThai
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 9,737
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง taktorlove34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง taktorlove34
มาตรฐาน

ปัจจุบัน
กรมการขนส่งทางบก เผยกฎกระทรวงปรับปรุงขนาดรถบรรทุกและรถโดยสาร มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 52 เป็นต้นไป เพิ่มความสูงตัวถังรถบรรทุกและรถโดยสารเป็น 4 เมตร
กว้างได้ 2.55 เมตร รถโดยสารบางประเภทตัวถังยาวได้ 15 เมตร รถบรรทุกยาวได้ 12 เมตร
นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฎกระทรวงคมนาคม
เกี่ยวกับการปรับปรุงขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดย สาร ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กำ หนดขึ้น
เพื่อช่วยให้การบรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสารเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด และลดการใช้พลังงานของประเทศ
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2552 นี้ เป็นต้นไป
นายชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญของกฎกระทรวง เป็นการเพิ่มขนาดความยาว ความกว้าง
และความสูงของตัวถังรถบรรทุกและรถโดยสารบางประเภท รวมทั้ง แก้ไขปรับปรุงระบบการทำ งาน
ของอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับขี่รถที่มีขนาดความยาวเพิ่ มขึ้น โดยกฎกระทรวงที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม่นี้ กำหนดให้ รถบรรทุก มีขนาดความยาวของตัวรถ ไม่เกิน 12 เมตร จากเดิมที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 10 เมตร
และสูงได้ไม่เกิน 4 เมตร จากเดิมที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 3.80 เมตร ยกเว้นรถที่ตัวถังกว้างไม่เกิน 2.30 เมตร
ให้สูงได้ไม่เกิน 3 เมตร นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้เพิ่มขนาดความกว้างของตัวถังรถ จากเดิมที่กำหนดไว 
2.50 เมตร เป็น 2.55 เมตร โดยรถตู้บรรทุก ที่มีห้องเย็นให้กว้างได 2.60 เมตร สำหรับ รถโดยสาร ได้กำหนดให้เพิ่ม
ขนาดความยาวของตัวถังรถโดยสารบางประเภท ได้แก่ รถปรับอากาศพิเศษ (ก)(ข), รถปรับอากาศ (ก)(ข)
รถโดยสารธรรมดา (ก)(ข) และรถโดยสารเฉพาะกิจ โดยให้มีความยาวของตัวถังได้ไม่เกิน 15 เมตร จากเดิม
ที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 12 เมตร และเพิ่มความสูงของตัวถังรถปรับอากาศพิเศษ (ก)(ข), รถปรับอากาศ (ก)(ข)
รถโดยสารธรรมดา, รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง จากเดิมที่ให้สูงได้ ไม่เกิน 3.80 เมตร เป็นไม่เกิน 4 เมตร นอกจากนี้
ได้กำหนดให้ลดความสูงของรถโดยสารสองชั้น จากเดิมที่กำหนดให้สูงได้ 4.50 เมตร เหลือไม่เกิน 4.30 เมตร และ
ลดความสูงของรถโดยสารเฉพาะกิจ จากเดิมที่ให้สูงได้ 4.50 เมตร เหลือไม่เกิน 4 เมตร
ในกฎกระทรวงยังได้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆของคัสซีรถเพิ่ มเติมด้วย เช่น ได้กำหนดให้รถโดยสาร
ที่มีความยาวของตัวรถเกินกว่า 12 เมตร จะต้องมีเพลาล้อไม่น้อยกว่า 3 เพลาล้อ และจะต้องมีรัศมีวงเลี้ยว
(Turning Radius) และระยะท้ายปัด (Rear Swingout) เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อป้องกันปัญหา
ซึ่งเกิดจากขนาดความยาวของรถโดยสารที่เพิ่มขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย
กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5320 หรือ Call Center 1584 หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียด
ของกฎกระทรวงได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
__________________
ทีมงานรถทัวร์ไทย...ยุคแรก #2008#
...
PP Bus Ticket Online
(((จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง...กรุณาชำระทันที... )))

ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม