ดูแบบคำตอบเดียว
  #2  
เก่า 12-29-2015, 08:27 AM
รูปส่วนตัว taktorlove34
taktorlove34 taktorlove34 is offline
Line iD : ppbus
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 9,737
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง taktorlove34
มาตรฐาน

>>ตารางเวลาการเดินรถ (Bus Timetable)<<

สาย 109 ลพบุรี-เพชรบูรณ์ Lopburi-Phetchabun
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

06.30-10.45 ธรรมดา
11.00-15.15 ธรรมดา
15.00-19.15 ธรรมดา
เวลาปลายทาง (Back)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

05.30--09.45 ธรรมดา
12.15--16.30 ธรรมดา
13.00--17.15 ธรรมดา

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ธรรมดา ม.3(พัดลม)

สาย 138 ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์ Lamnarai-Phetchabun
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

12.30-15.20 ปรับอากาศชั้น 2

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ปรับอากาศชั้น 2

ใช้เส้นทาง จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง ม่วงค่อม ลำนารายณ์ อ.วิเชียรบุรี สมอทอด อ.หนองไผ่ วังชมพู จ.เพชรบูรณ์

สาย 138 สระบุรี-เพชรบูรณ์ Saraburi-Phetchabun
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

06.30--10.55 ปรับอากาศชั้น 2
08.30--12.55 ปรับอากาศชั้น 2
09.30--13.55 ปรับอากาศชั้น 2
10.30--14.55 ปรับอากาศชั้น 2
11.30--15.55 ปรับอากาศชั้น 2
13.30--17.55 ปรับอากาศชั้น 2
14.30--18.55 ปรับอากาศชั้น 2
เวลาปลายทาง (Back)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

10.15--14.40 ปรับอากาศชั้น 2
14.30--18.55 ปรับอากาศชั้น 2
15.30--19.55 ปรับอากาศชั้น 2

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ปรับอากาศชั้น 2

ใช้เส้นทาง จ.สระบุรี พุแค ซอย12 ม่วงค่อม ลำนารายนณ์ บ้านกลาง พุเตย อ.วิเชียรบุรี สมอทอด อ.หนองไผ่ นางเฉลียง วังชมภู จ.เพชรบูรณ์

สาย 138 เพชบูรณ์-ลพบุรี Phetchabun-Lopburi
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

11.15--13.10 ปรับอากาศชั้น 1
13.45--17.55 ปรับอากาศชั้น 1

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ปรับอากาศชั้น 1 (ข)

สาย 138 หล่มสัก-ลพบุรี Lomsak-Lopburi
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

07.30--13.10 ปรับอากาศชั้น 1
เวลาปลายทาง (Back)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

07.00--12.00 ปรับอากาศชั้น 1
09.00--14.00 ปรับอากาศชั้น 1
12.40--17.40 ปรับอากาศชั้น 1
14.00--19.00 ปรับอากาศชั้น 1

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ปรับอากาศชั้น 1 (ข)

ใช้เส้นทาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วังชมพู อ.หนองไผ่ สมอทอด อ.วิเชียรบุรี ลำนารายณ์
ม่วงค่อม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


สาย 140 ตะพานหิน-เพชบูรณ์ Taphanhin-Phetchabun
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

16.00--18.35 ธรรมดา

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ธรรมดา ม.3(พัดลม)

สาย 140 ตะพานหิน-หล่มสัก Taphanhin-Lomsak
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

06.30--09.55 ปรับอากาศชั้น 2
07.00--10.25 ธรรมดา
08.20--11.45 ธรรมดา
09.40--13.05 ปรับอากาศชั้น 2
12.50--16.15 ธรรมดา
15.00--18.25 ปรับอากาศชั้น 2
16.30--19.55 ธรรมดา
เวลาปลายทาง (Back)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

06.30--09.55 ปรับอากาศชั้น 2
07.50--11.15 ปรับอากาศชั้น 2
09.00--12.25 ธรรมดา
11.00--14.25 ปรับอากาศชั้น 2
12.30--15.55 ธรรมดา
15.30--18.55 ธรรมดา
16.00--19.25 ธรรมดา
18.00--21.25 ปรับอากาศชั้น 2

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ปรับอากาศชั้น 2
บาท ธรรมดา ม.3(พัดลม)

ใช้เส้นทาง อ.ตะพานหิน เขาทราย อ.ชนแดน วังชมพู จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก

สาย 162 สระบุรี-หล่มสัก Saraburi-Lomsak
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

13.30--18.40 ธรรมดา
เวลาปลายทาง (Back)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

07.15--12.25 ธรรมดา

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ธรรมดา ม.3(พัดลม)

ใช้เส้นทาง จ.สระบุรี พุแค ซอย12 ม่วงค่อม ลำนารายนณ์ บ้านกลาง พุเตย อ.วิเชียรบุรี สมอทอด อ.หนองไผ่ นางเฉลียง วังชมภู จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก

สาย 616 นครสวรรค์-หล่มสัก Nakhonsawan-Lomsak
เวลาต้นทาง (Go)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

09.30--14.05 ปรับอากาศชั้น 2
12.00--16.35 ปรับอากาศชั้น 2
15.00--20.00 ปรับอากาศชั้น 2
16.30--21.05 ปรับอากาศชั้น 2
เวลาปลายทาง (Back)
ออก-ถึง-มาตรฐาน

06.10-11.20 ปรับอากาศชั้น 2
08.10-13.30 ปรับอากาศชั้น 2
11.00-16.20 ปรับอากาศชั้น 2
14.00-19.20 ปรับอากาศชั้น 2

อัตราค่าโดยสาร (Fares)
บาท ปรับอากาศชั้น 2

ใช้เส้นทาง จ.นครสวรรค์ หัวบึง อ.บางมูลนาก อ.ตะพานหิน อ.ชนแดน วังชมพู จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก
__________________
ทีมงานรถทัวร์ไทย...ยุคแรก #2008#
การเดินทาง 🚌💨💤 Line Id : ppbus🚌🚍🚌
🇹🇭🚍🇹🇭

PP Bus Ticket Online
(((จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง...กรุณาชำระทันที... )))

ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม