ดูแบบคำตอบเดียว
  #5  
เก่า 12-07-2013, 03:28 AM
รูปส่วนตัว taktorlove34
taktorlove34 taktorlove34 is offline
Gu Ru RotTourThai
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 9,737
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง taktorlove34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง taktorlove34
มาตรฐาน

สาย 829 มุกดาหาร-ขอนแก่น-พิษณุโลก-แม่สอด ม.4ข(พิเศษผสม)
เที่ยว---ปลายทาง
15.00 สถานีขนส่งมุกดาหาร
15.30 อ.คำชะอี
15.45 อ.หนองสูง
16.15 อ.กุฉินารายณ์
16.30 อ.ห้วยผึ้ง
16.45 อ.สมเด็จ
17.50 สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
18.15 อ.เชียงยืน
18.30 สถานีขนส่งขอนแก่น
18.45 สถานีขนส่งขอนแก่น(ป.2)
20.20 สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
22.00 สถานีขนส่ง อ.หล่มสัก
22.15 เพชรทัวร์ อ.หล่มสัก
23.45 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
00.30 สถานีขนส่งพิษณุโลก
01.45 สถานีขนส่งสุโขทัย
02.15 อ.บ้านด่านลานหอย
03.00 สถานีขนส่งตาก
04.35 สถานีขนส่ง อ.แม่สอด
04.45 เพชรทัวร์ อ.แม่สอด

สาย 829 แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร ม.4ข(พิเศษผสม)
เที่ยว---ปลายทาง
18.30 สถานีขนส่ง อ.แม่สอด
18.40 เพชรทัวร์แม่สอด
20.15 สถานีขนส่งตาก
21.00 อ.บ้านด่านลานหอย
21.30 สถานีขนส่งสุโขทัย
22.30 สถานีขนส่งพิษณุโลก
23.30 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
01.00 เพชรทัวร์ อ.หล่มสัก
01.15 สถานีขนส่ง อ.หล่มสัก
03.15 สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
04.15 ขอนแก่น(ปรับอากาศ2)
04.30 สถานีขนส่งขอนแก่น
05.00 อ.เชียงยืน
05.45 สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
06.30 อ.สมเด็จ
06.45 อ.ห้วยผึ้ง
07.00 อ.กุฉินารายณ์
07.30 อ.หนองสูง
07.45 อ.คำชะอี
08.15 สถานีขนส่งมุกดาหาร

สาย 829 ขอนแก่น-พิษณุโลก-แม่สอด ม.4ข(พิเศษผสม)
เที่ยว---ปลายทาง
21.45 สถานีขนส่งขอนแก่น
22.00 สถานีขนส่งขอนแก่น(ป.2)
23.05 สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
01.00 สถานีขนส่ง อ.หล่มสัก
01.15 เพชรทัวร์ อ.หล่มสัก
02.45 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
03.30 สถานีขนส่งพิษณุโลก
04.45 สถานีขนส่งสุโขทัย
05.15 อ.บ้านด่านลานหอย
06.00 สถานีขนส่งตาก
07.45 สถานีขนส่ง อ.แม่สอด
08.00 เพชรทัวร์ อ.แม่สอด

สาย 829 แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น ม.4ข(พิเศษผสม)
เที่ยว---ปลายทาง
19.30 สถานีขนส่ง อ.แม่สอด
19.40 เพชรทัวร์แม่สอด
21.15 สถานีขนส่งตาก
22.00 อ.บ้านด่านลานหอย
22.30 สถานีขนส่งสุโขทัย
23.30 สถานีขนส่งพิษณุโลก
00.30 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
02.00 เพชรทัวร์ อ.หล่มสัก
02.15 สถานีขนส่ง อ.หล่มสัก
04.15 สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
05.15 ขอนแก่น(ปรับอากาศ2)
05.30 สถานีขนส่งขอนแก่น

สาย 829 มุกดาหาร-ขอนแก่น-พิษณุโลก ม.4ข(พิเศษผสม)
เที่ยว---ปลายทาง
17.00 สถานีขนส่งมุกดาหาร
17.30 อ.คำชะอี
17.45 อ.หนองสูง
18.15 อ.กุฉินารายณ์
18.30 อ.ห้วยผึ้ง
18.45 อ.สมเด็จ
19.30 สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
20.15 อ.เชียงยืน
20.30 สถานีขนส่งขอนแก่น
20.45 สถานีขนส่งขอนแก่น(ป.2)
22.15 สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
00.00 สถานีขนส่ง อ.หล่มสัก
00.15 เพชรทัวร์ อ.หล่มสัก
01.45 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
02.30 สถานีขนส่งพิษณุโลก

สาย 829 พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร ม.4ข(พิเศษผสม)
เที่ยว---ปลายทาง
21.30 สถานีขนส่งพิษณุโลก
22.45 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
23.30 เพชรทัวร์ อ.หล่มสัก
23.45 สถานีขนส่ง อ.หล่มสัก
01.35 สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
02.40 ขอนแก่น(ปรับอากาศ2)
03.00 สถานีขนส่งขอนแก่น
03.30 อ.เชียงยืน
04.15 สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
05.00 อ.สมเด็จ
05.15 อ.ห้วยผึ้ง
05.30 อ.กุฉินารายณ์
06.00 อ.หนองสูง
06.15 อ.คำชะอี
06.45 สถานีขนส่งมุกดาหาร

สาย 876 เชียงใหม่-อุดรธานี-นครพนม ม.4ข(พิเศษ)
เที่ยว---ปลายทาง
17.30--19.30 จ.เชียงใหม่
18.00--20.00 ดอยติ
19.00--21.00 จ.ลำปาง
20.20--22.20 อ.เด่นชัย
21.30--------- จ.อุตรดิตถ์
22.45--------- จ.พิษณุโลก(บขส.2)
--------------- อ.นครไทย
--------------- อ.ด่านซ้าย
--------------- อ.ภูเรือ
03.00--03.15 จ.เลย
--------------- อ.วังสะพุง
--------------- อ.เอราวัณ
--------------- อ.นาวัง
--------------- อ.นากลาง
04.30--04.45 จ.หนองบัวลำภู
05.15--05.30 จ.อุดรธานี(เซ็นทรัลอุดรธานี)
--------------- อ.หนองหาน
06.15--06.30 อ.สว่างแดนดิน
06.50--07.05 อ.พังโคน
--------------- อ.พรรณานิคม
07.25--07.40 จ.สกลนคร
--------------- อ.กุสุมาลย์
08.55--09.10 จ.นครพนม

สาย 876 นครพนม-อุดรธานี-เชียงใหม่ ม.4ข(พิเศษ)
เที่ยว1--เที่ยว2---ปลายทาง
15.00--17.00 จ.นครพนม
16.30--18.30 จ.สกลนคร
17.05--19.05 อ.พังโคน
17.35--19.35 อ.สว่างแดนดิน
18.45--20.45 จ.อุดรธานี(เซ็นทรัลอุดรธานี)
21.30--23.30 จ.เลย
01.10--------- จ.พิษณุโลก(บขส.2)
02.45--------- จ.อุตรดิตถ์
03.35--03.50 อ.เด่นชัย
05.00--05.15 จ.ลำปาง
06.00--06.15 ดอยติ
06.25--06.40 จ.เชียงใหม่

สาย 876 เชียงใหม่-อุดรธานี-บึงกาฬ ม.4ข(พิเศษ)
เที่ยว---ปลายทาง
14.30 จ.เชียงใหม่
16.00 จ.ลำปาง
18.30 จ.อุตรดิตถ์
19.45 จ.พิษณุโลก(บขส.2)
00.00 จ.เลย
02.15 จ.อุดรธานี(เซ็นทรัลอุดรธานี)
93.15 อ.สว่างแดนดิน
03.50 อ.พังโคน
04.15 อ.วานรนิวาส
04.40 อ.คำตากล้า
05.25 อ.ศรีวิไล
05.55 จ.บึงกาฬ

สาย 876 บึงกาฬ-อุดรธานี-เชียงใหม่ ม.4ข(พิเศษ)
เที่ยว---ปลายทาง
14.00 จ.บึงกาฬ
14.30 อ.ศรีวิไล
15.15 อ.คำตากล้า
15.40 อ.วานรนิวาส
16.05 อ.พังโคน
16.35 อ.สว่างแดนดิน
17.45 จ.อุดรธานี(เซ็นทรัลอุดรธานี)
20.30 จ.เลย
00.30 จ.พิษณุโลก(บขส.2)
01.45 จ.อุตรดิตถ์
04.00 จ.ลำปาง
05.25 จ.เชียงใหม่

สาย 878 แม่สอด-สวนผึ้ง ม.4ข(พิเศษ)
ออก-ถึง
20.00 สถานีขนส่งแม่สอด
22.00 ตาก
23.15 กำแพงเพชร
01.00 นครสวรรค์
05.30 มหาชัย
06.00 สมุทรสงคราม
07.00 สวนผึ้ง

สาย 878 สวนผึ้ง-แม่สอด ม.4ข(พิเศษ)
ออก-ถึง
18.00 สวนผึ้ง
19.30 สมุทรสงคราม
20.30 มหาชัย
24.00 นครสวรรค์
02.00 กำแพงเพชร
04.00 ตาก
06.00 สถานีขนส่งแม่สอด

สาย 1132 วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์
ออก-ถึง
16.00-10.45 ธรรมดา (พัดลม)

สาย 1132 เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี
ออก-ถึง
06.15-09.00 ธรรมดา (พัดลม)
__________________
ทีมงานรถทัวร์ไทย...ยุคแรก #2008#
...
PP Bus Ticket Online
(((จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง...กรุณาชำระทันที... )))