ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 03-08-2010, 10:19 AM
รูปส่วนตัว Godzela
Godzela Godzela is offline
Administrator
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 1,940
มาตรฐาน

การลดหย่อนค่าโดยสาร
(สำหรับเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 100 กิโลเมตร)


ก. บุคคลต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร

1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้น ม.3 ลงมา
2. พระภิกษุ สามเณร
3. เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.
4. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด
5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบ ุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสารประจำทางครึ่งราค าเสียค่าโดยสาร ครึ่งราคา ประกอบด้วย
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุ โรป
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 สำหรับผู้ถือบัตรและสมุดคู่มือต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาเฉพาะการโ ดยสารรถโดยสารประจำทางของ บขส. และรถร่วมบริการเท่านั้น
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
- ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสนามกรณีไปทำการรบในงานพ ระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีนกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
6. พนักงานของผู้ประกอบการขนส่งโดย

ข. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3

ค. ผู้ซื้อตั๋วไปกลับภายใน 7 วัน ใช้เฉพาะการโดยสารระยะไกล ซึ่งค่าโดยสารเที่ยวเดียวไม่ต่ำกว่า 5 บาท ลดค่าโดยสารให้ร้อยละ 10 ของค่าโดยสารเต็มราคา เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

ง. ผู้ซื้อบัตรเดือน
ลดค่าโดยสารให้ร้อยละ 20 ของค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 สำหรับ การโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

จ. บุคคลต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
1. ผู้ตรวจการ
2. ผู้ถือบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการขนส่ง
__________________
<marquee behavior=alternate scrollamount="2" scrolldelay="50" width="100%">http://www.rottourthai.com/image.php...2&type=profile<img src="http://www.rottourthai.com/image.php?type=sig pic&userid=3&dateline=1272455417" height="120"><img src="http://f.ptcdn.info/237/011/000/1382443482-o5261-o.gif" height="120"></marquee>
ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม