Loading
Search In RotTourThai.com


กลับไป   Forums > แนะนำบริษัทรถทัวร์ > บริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการเส้นทาง ภายในจังหวัด และภายในภาค
คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา กระทู้ใหม่วันนี้ ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว

หัวข้อถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในหัวข้อนี้ เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 09-05-2009, 11:09 AM
รูปส่วนตัว taktorlove34
taktorlove34 taktorlove34 is offline
Gu Ru RotTourThai
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 9,737
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง taktorlove34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง taktorlove34
มาตรฐาน รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ระนอง

รถโดยสารหมวด 4 ในจ.ระนอง
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง โทร. (077) 811548
การคมนาคมภายในจังหวัด
(เวลาเดินรถ 06.00-18.00 น.)
รถสองแถว
วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลเมือง มี 3 สายคือ
สายที่ 1 วิ่งระหว่างตลาดท่าเมือง-ตลาดสด-สภอ.เมืองระนองและธนาคารกรุงไทย
สายที่ 2 วิ่งรอบเมือง-บ่อน้ำร้อน-โรงแรมจันทร์สมธารา-ถนนเรืองราษฎร์
สายที่ 3 วิ่งระหว่างโรงกลวง-ตลาดพม่า-ตลาดสด-ตลาดแขก-ถนนรัตนโกสินทร์ และสะพานปลา (ท่าเทียบเรือไปวิกตอเรียพอยท์)
รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลเมือง ค่าโดยสารตั้งแต่ 5-10 บาท

สายที่ 1 : ด่านท่าเมือง--เสาแดง
ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสาย
จากต้นทางที่ด่านท่าเมืองสุดถนนท่าเมืองตรงไปสี่แยกต ลาดเก่าตามถนนท่าเมือง ผ่านตลาดแขก-แยกถนนระนองพัฒนา(ทางไปสะพานปลา)และทางเข้าโรงแรม รอยัลปริ๊นเซสระนอง-โบสถ์คอทอลิก-วัดด่าน-แยกถนนทวีสินค้า-ตลาดเก่า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรืองราษฎร์ตรงไปสามแยกหน้าในค่ายร ะนองตัดกับถนนดับคด ผ่านโรงแรมเอเซีย-ตลาดสดเทศบาลและโรงแรมสินระนอง-โรงแรมสินทวี-อาคารร้านค้า รูปทรงสถาปัตย์แบบจีนผสมโปรตุเกส-โรงแรมเจริญสุข-สามแยกถนนกำลังทรัพย์- โรงแรมรัตนสินที่แยกถนนลุวัง-โรงแรมสุริยนันท์-ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง-ตลาดพม่า- ชุมสายโทรศัพท์ระนอง-ทัณฑสถานระนอง-แยกโรงกลวง-ในค่ายระนอง เลี้ยวขวาเข้าถนนดับคดีตรงไปสามแยกศาลระนองตัดกับถนน ผาดาด(เพชรเกษมเดิม) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนองและโรงเรียนสตรีระนอง-ศาลจังหวัดระนอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผาดาด (เพชรเกษมเดิม)ไปสิ้นสุดปลายทางที่หมู่บ้านเสาแดง ผ่านสี่แยกตลาดใหม่ตัดกับถนนชลระอุ-ตลาดใหม่

สายที่ 2 : บ่อน้ำร้อน--รอบเมือง
ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสาย
จากต้นทางบ่อน้ำร้อนตรงไปสี่แยกโรงพยาบาล ผ่านถนนชลระอุ-โรงแรมสปาอินน์-ตรง เข้าถนนกำลังทรัพย์-ผ่านโรงพยาบาลระนอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพิ่มผลตรงไปสามแยกสนามกีฬาผ่านสมา คมเหมืองแร่ระนอง-ที่ทำการเทศบาล เมืองระนอง-ศาลหลักเมือง-สวนสุขภาพ -สถานีโทรคมนาคมของการสื่อสารฯ-สำนักงานทรัพยากรจังหวัดระนอง -สนามกีฬาจังหวัดระนอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมแล้วไปเลี้ยวกลับหน้าโรงแร มจันทร์สมธารา ตรงเข้าสามแยกถนนจัดสรรพัฒนา ตรงไปสี่แยกตลาดเก่า ผ่านสถานีเดินรถ บขส.-สำนักงานที่ดิน-โรงแรมระนองอินน์-โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร-โรงกรองน้ำ ประปา เข้าตลาดระนองไปตามถนนเรื่องราษฎร์ตรงไปสามแยกตัดกับ ถนนกำลังทรัพย์ ผ่านโรงแรมเอเซีย-ตลาดสดเทศบาลและโรงแรมสินระนอง-โรงแรมสินทวี-อาคารร้านค้ารูปทรง สถาปัตย์แบบจีนผสมโปรตุเกส-โรงแรมเจริญสุข เลี้ยวขวาเข้าถนนกำลังทรัพย์ตรงไปบ่อน้ำร้อนผ่านโรงเ รียนอนุบาลระนอง-สุเหร่าอิสลาม-สโมสรข้าราชการ - บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด-สาธารณสุขจังหวัดระนอง-โรงพยาบาลระนอง-โรงแรมสปาอินน์- กลับสู่บ่อน้ำร้อน

สายที่ 3 : สะพานปลา-วัดหน้าเมือง(ชาติเฉลิม) (สีแดง)
ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสาย
จากต้นทางที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง สะพานปลาตรงไปสามแยกตลาดแขกตามถนนระนองพัฒนา(ถนนสะพา นปลา) ผ่านด่านศุลกากรระนอง-ท่าเทียบเรือไปเกาะช้างและเกาะพยาม -สามแยกถนนปากคลอง-สามแยกถนนรัตนโกสินทร์ เลี้ยวขวาเข้าถนนท่าเมืองตรงไปสี่แยกตลาดเก่าผ่านโรง เรียนศรีอรุโณทัย-โบสถ์คอทอลิก-วัดด่าน-แยกถนนทวีสินค้า-ตลาดเก่า เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดระนองตรงไปถนนชาติเฉลิมไปสุดทางที ่วัดหน้าเมืองผ่านโรงแรมเอเซีย- ตลาดสดเทศบาลและโรงแรมสินระนอง-โรงแรมสินทวี- อาคารร้านค้ารูปทรงสถาปัตย์แบบจีนผสมโปรตุเกส-โรงแรมเจริญสุข-สามแยกถนนกำลังทรัพย์- โรงแรมรัตนสินที่แยกถนนลุวัง-โรงแรมสุริยนันท์-ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง-ตลาดพม่า- ชุมสายโทรศัพท์ระนอง-ทัณฑสถานระนอง-แยกโรงกลวง-ในค่ายระนอง-ด้านข้างโรงเรียนสตรีระนอง - โรงฆ่าสัตว์เทศบาล-โรงเรียนชาติเฉลิม-วัดหน้าเมือง

สายที่ 3 : สะพานปลา-วัดบางนอน (สีแดง)
ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสาย
ใช้เส้นทางเหมือนสายที่3 : สะพานปลา-วัดหน้าเมือง จนถึงสามแยกหน้าในค่ายระนอง เลี้ยวขวาเข้าถนนดับคดีไปยังสามแยกศาลระนองตัดกับถนน ผาดาด(เพชรเกษมเดิม) ใช้เส้นทางเดียวกันกับสายที่1 (ด่านท่าเมือง-เสาแดง) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผาดาด(เพชรเกษมเดิม)ไปบรรจบถนนเพชร เกษมไปสุดสายที่วัดบางนอน ผ่านสี่แยกตลาดใหม่ตัดกับถนนชลระอุ-ตลาดใหม่-วิทยาลัยเทคนิคระนอง-วัดบางนอน

สายที่ 3 : ปากคลอง-โรงเรียนสตรีระนอง (สีฟ้า)
ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสายจากต้นสายถนนปากคลองตรงไปสามแยกถนนปากคลอง เข้าสู่ถนนระนองพัฒนา(สะพานปลา) เลี้ยวขวาเข้าถนนระนองพัฒนาไปยังสามแยกเลี้ยวขวาเข้า ถนนรัตนโกสินทร์ ตรงไปสามแยกเข้าถนนจัดสรรพัฒนาตรงไปสี่แยกตลาดเก่าตร งเข้าตลาดระนอง ไปตามถนนเรื่องราษฎร์ ตรงไปสามแยกหน้าในค่ายระนอง เลี้ยวขวาเข้าถนนดับคดีไปสุดทางที่หน้าโรงเรียนสตรีร ะนองตรงข้ามสถานีตำรวจระนอง วัดด่าน= วัดอุปนันทาราม วัดหน้าเมือง=วัดสุวรรณคีรีวิหาร รายละเอียดเส้นทางรถสองแถวไปยังตำบลใกล้เคียง :

สายที่ 3 : ปากน้ำ--ตลาดระนอง (สีแดง)
จากต้นทางปากน้ำระนองมาตามทางหลวงจังหวัดสาย 4004--ผ่านสามแยกไปหาดชาญดำริ--ผ่านสามแยกไปบ้านสามแหลม(ทางไปท่าเทียบเรือ ของอันดามันคลับ)-- ผ่านสุสานเจ้าเมืองระนอง--ตรงเข้าถนนชาติเฉลิม--ผ่านวัดหน้าเมือง-- ผ่านโรงเรียนชาติเฉลิม--ตรงเข้าถนนเรืองราษฎร์--ผ่านในค่ายระนอง--ชุมสายโทรศัพท์ -- ตรงไปแยกถนนกำลังทรัพย์--เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกำลังทรัพย์ตรงไปยังสี่แยกโรงพยาบา ล-- เลี้ยวขวาเข้าถนนเพิ่มผลตรงไปยังสี่แยกตลาดเก่า--เลี้ยวขวาเข้าตลาดระนอง ไปตามถนนเรืองราษฎร์ไปสุดสายข้างโรงแรมสินระนอง

สายที่ 3 : สามแหลม--ตลาดระนอง (สีเขียว)
จากต้นทางที่บ้านสามแหลมตรงมาที่สามแยกทางหลวงผ่านทา งเข้าท่าเทียบเรือของอันดามันคลับ-- เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดสายที่4004ไปตามเส้นทาง เดียวกับ สายที่3(ปากน้ำ-ตลาดระนอง)

สายที่ 4 : หงาว--ตลาดระนอง
จากท่าฉางตรงมาตลาดหงาวมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม( 13กม.จากตัวเมืองระนอง)-- ผ่านภูเขาหญ้า--บ้านพรรั้ง--โรงแรมไอเฟลอินน์--บ้านบางริ้น--ไปเลี้ยวเข้าถนนกำลัง ทรัพย์ -- ผ่านโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพิ่มผลผ่านเทศบาลระน องตรงไปสี่แยกตลาดเก่า-- เลี้ยวขวาเข้าตลาดระนองไปสุดสายข้างโรงแรมสินระนอง

สายที่ 5 : หาดส้มแป้น--ตลาดระนอง
จากตลาดหาดส้มแป้นมาตามทางหลวงจังหวัดสาย4005--ผ่านปากทางเข้าวัดหาดส้มแป้น - - บ่อน้ำร้อน--ตรงเข้าถนนกำลังทรัพย์แล้วใช้เส้นทางเดียวกับสายที่4 (หงาว-ตลาดระนอง) ไปสุดสายที่เดียวกัน
__________________
ทีมงานรถทัวร์ไทย...ยุคแรก #2008#
...
PP Bus Ticket Online
(((จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง...กรุณาชำระทันที... )))

  #2  
เก่า 09-05-2009, 11:16 AM
รูปส่วนตัว taktorlove34
taktorlove34 taktorlove34 is offline
Gu Ru RotTourThai
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 9,737
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง taktorlove34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง taktorlove34
มาตรฐาน

รถโดยสารหมวด3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเวลาและค่าโดยสารได้ที่
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง โทร. (077) 811548
บ.ข.ส. จังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม โทร. (077) 811548

การคมนาคมจากจังหวัดระนองไปยังจังหวัดใกล้เคียง
รถประจำทาง สถานีจอดรถ หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขระนอง ถนนเรืองราษฎร์
รุ่งกิจทัวร์
ระนองโทร. (077) 812324
สาย 753 ชุมพร-ระนอง-ภูเก็ต

ระนอง-ชุมพร 122 กิโลเมตร
เวลาออก 06.50 น. จุดจอดรถทางเข้า บขส.ระนอง
เวลากลับ 15.00 น. จุดจอดรถตรงข้ามร้านไฝทอง

ระนอง-ตะกั่วป่า 174 กิโลเมตร
ระนอง-หลังสวน-สุราษฎร์ธานี 223 กิโลเมตร
ระนอง-ภูเก็ต ระยะทาง 300 กิโลเมตร
ระนอง-นครศรีธรรมราช ออก 07.30 น. ราคา 315 ป.1 356 กิโลเมตร

รถแท็กซี่ สถานที่จอดรถอยู่ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดร ะนองถนนเรืองราษฎร์
ระนอง-สุราษฎร์ธานี 223 กิโลเมตร
ระนอง-ชุมพร 122 กิโลเมตร
ระนอง-นครศรีธรรมราช 356 กิโลเมตร
ระนอง-ตรัง 455 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คิวรถแท็กซี่ จังหวัดระนอง โทร. (077) 811219
__________________
ทีมงานรถทัวร์ไทย...ยุคแรก #2008#
...
PP Bus Ticket Online
(((จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง...กรุณาชำระทันที... )))

หัวข้อถูกปิด


คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในหัวข้อนี้
ค้นหาในหัวข้อนี้:

ค้นหาแบบละเอียด
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
คุณไม่สามารถเริ่มหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถตอบกระทู้ได้
คุณไม่สามารถแนบไฟล์ได้
คุณไม่สามารถแก้ไขกระทู้ของคุณเองได้

โค้ด vB ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้
กระโดดไป


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:00 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.